ateliér Hronek & Fischer

PROFIL

Projektový ateliér
H R O N E K   &   F I S C H E R
České Budějovice
www.atelierhf.cz

Projektový ateliér Hronek & Fischer je volné sdružení stavebních inženýrů a techniků zabývajících se vypracováním projektové dokumentace a zajišťováním inženýrské činnosti již od roku 1996. Projektovou dokumentaci je možno objednat v širokém rozsahu a to od vypracování zaměření stávajícího stavu, pasportu, studie, projektu pro stavební povolení až po podrobnou prováděcí dokumentaci či projektu skutečného provedení stavby. V návaznosti na vypracování projektové dokumentace je možno současně zajisti inženýrskou činnost jednak při vyřizování příslušného stavebního řízení, výběru dodavatele stavby či jednání s dotčenými orgány státní správy.

Rozsah projektovaných staveb je velice rozmanitý, ať už se jedná o objekty určené k bydlení (individuální či hromadné), nevyjímaje dřevostavby a sruby, zateplování panelových domů a občanskou nebo průmyslovou výstavbu nových objektů včetně jejich modernizací.


Profilové foto
Stanislav Hronek, Zdeněk Frk, Jaroslav Hlávka, Tomáš Březina, Zdeněk Fischer, Jiří Růžička